FRINCE

In opdracht van De Delta hebben we hun assortiment vastgelegd.
Deze webshop is tot stand gekomen vanuit de behoefte binnen het Natres Bataljon 30 om gezamenlijk kleding te faciliteren. Kleding, badges en diverse accessoires met de officiële uitingen en logo’s van de diverse eenheden. Want iedere militair (beroeps of reservist) draagt zijn uitingen met trouw, eenheid en eergevoel. Dit soort uitingen zorgen voor onderlinge verbondenheid. Of zij nu actief dienend of veteraan zijn

De foto’s zijn te vinden op https://de-delta.nl